טל ישיר: 052-7111319

משרד: 02-632-3320

התנהלות מול הבנק לאחר נטילת המשכנתא

הדירה עדיין לא רשומה על שמם של הקונים ולכן עליהם לקבל בבנק שטרות משכנתא ולתת לעורך דין לצורך רישום הדירה על שם הקונים.

הלווה חייב לשלם כל חודש ואם חוזר חיוב אחד הוא נכנס לרשימה שחורה בבנקים.

במקרה שאין אפשרות לשלם, על הרוכש לבקש מהבנק שיקפיאו את המשכנתא לכמה חודשים.

לווה שמעוניין לפרוע את המשכנתא עליו להודיע כשבועיים קודם כדי שלא ישלם עמלה של כמה מאות ₪.

בהצלחה ויישוב טוב